תנ"ך - איכה פרק ה פסוק יא - נשים בציון ענו בתלת בערי יהודה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...