תנ"ך - איכה פרק ה פסוק ט - בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...