תנ"ך - ספר קהלת

Book of Ecclesiastes

מספר הסדרים: 4

מספר הפרשיות: 3

מספר הפרקים: 12

מספר הפסוקים: 222

מספר המילים: 2987

מספר האותיות: 10967