תנ"ך - קהלת פרק א פסוק י - יש דבר שיאמר ראה־זה חדש הוא כבר היה לעלמים אשר היה מלפננו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...