תנ"ך - ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללת ושכלות ידעתי שגם־זה הוא רעיון רוח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...