תנ"ך - קהלת פרק א פסוק ג - מה־יתרון לאדם בכל־עמלו שיעמל תחת השמש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...