תנ"ך - וזרח השמש ובא השמש ואל־מקומו שואף זורח הוא שם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...