תנ"ך - וישב העפר על־הארץ כשהיה והרוח תשוב אל־האלהים אשר נתנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...