תנ"ך - ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות כי׀ מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר־כבר עשוהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...