תנ"ך - קהלת פרק ב פסוק ב - לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה־זה עשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...