תנ"ך - הגדלתי מעשי בניתי לי בתים נטעתי לי כרמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...