תנ"ך - ושבתי אני ואראה את־כל־העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה׀ דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...