תנ"ך - כי אם־יפלו האחד יקים את־חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...