תנ"ך - ואם־יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...