תנ"ך - ראיתי את־כל־החיים המהלכים תחת השמש עם הילד השני אשר יעמד תחתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...