תנ"ך - קהלת פרק ד פסוק ה - הכסיל חבק את־ידיו ואכל את־בשרו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...