תנ"ך - קהלת פרק ה פסוק י - ברבות הטובה רבו אוכליה ומה־כשרון לבעליה כי אם־ראית ראות עיניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...