תנ"ך - הנה אשר־ראיתי אני טוב אשר־יפה לאכול־ולשתות ולראות טובה בכל־עמלו׀ שיעמל תחת־השמש מספר ימי־חיו חייו אשר־נתן־לו האלהים כי־הוא חלקו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...