תנ"ך - ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל־מקום אחד הכל הולך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...