תנ"ך - כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם־זה הבל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...