תנ"ך - טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...