תנ"ך - ספר אסתר

Book of Esther

מספר הסדרים: 5

מספר הפרשיות: 22

מספר הפרקים: 10

מספר הפסוקים: 167

מספר המילים: 3045

מספר האותיות: 12110