תנ"ך - ספר אסתר פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים