תנ"ך - ספר אסתר פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים