תנ"ך - אסתר פרק ד פסוק ט - ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...