תנ"ך - אסתר פרק ו פסוק יב - וישב מרדכי אל־שער המלך והמן נדחף אל־ביתו אבל וחפוי ראש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...