תנ"ך - ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עמד בחצר ויאמר המלך יבוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...