תנ"ך - ספר אסתר פרק ח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים