תנ"ך - ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את־בית המן צרר היהודיים היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי־הגידה אסתר מה הוא־לה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...