תנ"ך - אסתר פרק ט פסוק ו - ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...