תנ"ך - ספר דניאל

Book of Daniel

מספר הסדרים: 7

מספר הפרשיות: 29

מספר הפרקים: 12

מספר הפסוקים: 357

מספר המילים: 5923

מספר האותיות: 24280