תנ"ך - דניאל פרק א פסוק ח - וישם דניאל על־לבו אשר לא־יתגאל בפת־בג המלך וביין משתיו ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...