תנ"ך - דניאל פרק י פסוק א - בשנת שלוש לכורש מלך פרס דבר נגלה לדניאל אשר־נקרא שמו בלטאשצר ואמת הדבר וצבא גדול ובין את־הדבר ובינה לו במראה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...