תנ"ך - ובנו ובניו יתגרו ואספו המון חילים רבים ובא בוא ושטף ועבר וישב ויתגרו ויתגרה עד־מעזה מעזו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...