תנ"ך - וישב וישם ׀ פניו לאיים ולכד רבים והשבית קצין חרפתו לו בלתי חרפתו ישיב לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...