תנ"ך - ומרשיעי ברית יחניף בחלקות ועם ידעי אלהיו יחזקו ועשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...