תנ"ך - דניאל פרק יא פסוק לב - ומרשיעי ברית יחניף בחלקות ועם ידעי אלהיו יחזקו ועשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...