תנ"ך - ועשה למבצרי מעזים עם־אלוה נכר אשר הכיר יכיר ירבה כבוד והמשילם ברבים ואדמה יחלק במחיר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...