תנ"ך - ומשל במכמני הזהב והכסף ובכל חמדות מצרים ולבים וכשים במצעדיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...