תנ"ך - ויחזק מלך־הנגב ומן־שריו ויחזק עליו ומשל ממשל רב ממשלתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...