תנ"ך - ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר עד־מתי קץ הפלאות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...