תנ"ך - דניאל פרק ב פסוק יב - כל־קבל דנה מלכא בנס וקצף שגיא ואמר להובדה לכל חכימי בבל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...