תנ"ך - דניאל פרק ב פסוק יז - אדין דניאל לביתה אזל ולחנניה מישאל ועזריה חברוהי מלתא הודע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...