תנ"ך - דניאל פרק ב פסוק כו - ענה מלכא ואמר לדניאל די שמה בלטשאצר האיתיך האיתך כהל להודעתני חלמא די־חזית ופשרה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...