תנ"ך - דניאל פרק ב פסוק לח - ובכל־די דארין דירין בני־אנשא חיות ברא ועוף־שמיא יהב בידך והשלטך בכלהון אנתה־אנת־הוא ראשה די דהבא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...