תנ"ך - דניאל פרק ב פסוק ז - ענו תנינות ואמרין מלכא חלמא יאמר לעבדוהי ופשרה נהחוה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...