תנ"ך - כען הן איתיכון עתידין די בעדנא די־תשמעון קל קרנא משרוקיתא קיתרס קתרס שבכא פסנתרין וסומפניה וכל׀ זני זמרא תפלון ותסגדון לצלמא די־עבדת והן לא תסגדון בה־שעתא תתרמון לגוא־אתון נורא יקדתא ומן־הוא אלה די ישיזבנכון מן־ידי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...