תנ"ך - דניאל פרק ג פסוק כא - באדין גבריא אלך כפתו בסרבליהון פטישיהון פטשיהון וכרבלתהון ולבשיהון ורמיו לגוא־אתון נורא יקדתא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...