תנ"ך - דניאל פרק ג פסוק לא - נבוכדנצר מלכא לכל־עממיא אמיא ולשניא די־דארין דירין בכל־ארעא שלמכון ישגא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...