תנ"ך - דניאל פרק ג פסוק לב - אתיא ותמהיא די עבד עמי אלהא עליא עלאה שפר קדמי להחויה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...