תנ"ך - דניאל פרק ג פסוק ד - וכרוזא קרא בחיל לכון אמרין עממיא אמיא ולשניא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...